Các chi phí tại trường anh ngữ Target I. Học phí, ký túc xá (USD) Được tính theo mệnh giá đồng Đô La Mỹ – USD. Tỷ giá USD và Viet Nam đồng được tính theo tỷ giá ngân hàng vào thời điểm học viên chuyển khoản cho trường. Target 5 Loại phòng 4 tuần 8 […]

25/03/2019 Quản Trị

Xem thêm →