Học viên Việt Nam Tina chia sẻ về trường UVESL Interviewer (Giáo viên Philippines): Xin chào Tina. Mình là Luz. Rất vui vì bạn đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này. Vậy bạn đã sẵn sàng chưa? Student (Tina – Học viên Việt Nam): Chào bạn. Mình đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn […]

26/03/2019 Quản Trị

Xem thêm →