Doanh nhân; Người đi làm

Các anh/chị là chủ doanh nghiệp; kinh doanh tự do hoặc Marketing-Sales… luôn phải tìm tòi, sáng tạo nhằm đa dạng hóa hoặc tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ để luôn thu hút khách hàng cũng như “sống tốt” được trên thị trường vô cùng cạnh tranh. Chỉ cần một thời gian ngắn không […]

25/03/2019 Quản Trị

Xem thêm →