TRƯỜNG ANH NGỮ PHILINTER – PHILINTER EDUCATION CENTER I. Thông tin chung về trường anh ngữ UVESL  1. Lịch sử hình thành Trường anh ngữ Philinter được thành lập vào tháng 6 năm 2003 với tên gọi Philinter Education Center, đây là một trong những trường anh ngữ đầu tiên tại Philippines. Năm 2009, trường […]

25/03/2019 Quản Trị

Xem thêm →