TRƯỜNG ANH NGỮ TARGET I. Thông tin chung về trường Target 1. Lịch sử hình thành Trường anh ngữ Target được thành lập vào năm 2013, điều hành bởi nhà đầu tư Nhật Bản, bởi vậy Target mang phong cách, tinh thần phục vụ của nước Nhật. Target mang phong cách học khác với các trường […]

25/03/2019 Quản Trị

Xem thêm →